Välkommen till Ystads IF Friidrott
SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Ystads IF Friidrottsförening

Om föreningen
Vision

Ystads IF Friidrott (nedan kallat YIF) skall genom att sätta den aktive i centrum bedriva friidrottsverksamhet på ungdoms-, junior-, senior- och veterannivå, och vara en av Skånes tio främsta friidrottsklubbar (avseende antal aktiva medlemmar) med återkommande deltagande vid regionala och nationella mästerskap, samt bidra till sina medlemmars fysiska, psykiska och sociala välbefinnande.

Värdegrund
  • YIF vill erbjuda alla från sju år och uppåt i Ystads kommun med omnejd möjlighet att träna och tävla i friidrott utifrån sina individuella förutsättningar och ambitioner, och utvecklas i sin takt och på sina villkor.

  • YIF vill fungera som en social plattform och en trygghet för såväl vuxna som barn, och samtidigt ge alla som satsar på att bli så bra som möjligt, förutsättningar att nå dessa mål.

  • YIF vill uppnå målen genom att erbjuda friidrottsträning under kompetent ledning och där det finns stort utrymme för glädje och lek, för att bidra till långsiktig utveckling.

  • YIF uppmuntrar sina medlemmar, oavsett ålder och idrottslig kapacitet, att även vara aktiva i andra idrotter och föreningar, i syfte att den enskilde individen långsiktigt ska utvecklas fysiskt och socialt.

  • YIF arbetar för att all idrottslig framgång skall uppnås genom rent spel och tar avstånd från all form av doping, annat fusk och alla former av kränkande behandling.

  • YIF vill bidra till hälsosamma vanor för resten av livet och att alla medlemmar genom vår verksamhet skall känna att de utvecklas som människor.

  • YIF vill ta ett aktivt samhällsansvar även utanför friidrotten, inom exempelvis ungdomsfrågor och folkhälsa, genom samverkan med andra föreningar, organisationer, skolor och myndigheter.
Mål

YIF:s mål är att alla friidrottsintresseradeöver sju års ålder i Ystads kommun med omnejd ska erbjudas en varierad, fysiskt och socialt utvecklande och rolig träning.


YIF:s mål är också att vara en av Skånes tio största friidrottsföreningar avseende antal aktiva medlemmar, med årligt och återkommande deltagande vid regionala och nationella mästerskap.

I kvantitativa termer är målet att årligen få fler att välja och engagera sig i friidrott, att fler fortsätter att träna och tävla med oss högre upp i åren, samt att få fler i junior- och senioråldrarna att nå elitnivå.


För att uppnå målen krävs en årlig förstärkning av organisationen genom att såväl internt som externt rekrytera och fortbilda ledare, tränare och övriga funktionärer, samt arbeta för att de lokalmässiga förutsättningarna överensstämmer med behovet och efterfrågan på sikt.

YIF:s mål är också att ta en aktiv, bärande och generös roll för friidrottens utveckling i ett större perspektiv, framförallt genom engagemang, samarbete och utbyte inom Sydöstra Skånes idrottskrets, Skånes friidrottsförbund och Sveriges friidrottsförbund, samt med andra idrottsföreningar och skolor i närområdet.


Verksamhet

YIF bedriver under 2018 träning i fem olika grupper:

Knattegruppen – för barn 7-8 år. Träning en gång i veckan, sparsamt tävlande i närområdet. Målsättning: öka antalet aktiva samt ledare.


Miniorerna – för barn 9-10 år. Träning två gånger i veckan, deltar i tävlingar i Skåne. Målsättning: öka antalet aktiva samt ledare.


Mellangruppen – för barn 11-12 år. Träning två gånger i veckan, deltar i tävlingar i Skåne. Målsättning: öka antalet aktiva samt ledare.


Ungdom/Junior/Senior – för aktiva 13 år och uppåt. Erbjuds fyra gemensamma träningstillfällen i veckan, tävlar framförallt i Götalands-regionen samt efter samråd med tränare i grannländerna. Målsättning: öka antalet aktiva samt ledare. Få fler att fortsätta högre upp i åldrarna, få fler att nå nationell elitnivå.


Löpargruppen – 12 år och uppåt. Två gemensamma träningstillfällen i veckan, tävlar framförallt i Götalands-regionen. Målsättning: öka antalet aktiva och ledare.


Aktivitetsplan

YIF genomför årligen en rad återkommande arrangemang, i syfte att få fler barn fysiskt aktiva, utveckla våra medlemmar idrottsmässigt, förstärka föreningens ekonomi samt gynna folkhälsan:


Kalvinknatet – årligt lopp i slutet av maj för barn upp till elva år, i samarbete med Skånemejerier och MAI. Målsättning: 1000 deltagare.


Ystadspelen – årlig arenatävling på Sandskogens IP i slutet av juli, med brett grenutbud och deltagare från hela landet samt grannländerna. Målsättning: att årligen öka antalet deltagare och starter.


Wallanderloppet – årligt långlopp över 6 resp 3,8 km i centrala Ystad i mitten av juli. Målsättning: 500 deltagare.


Kretsmästerskap – årlig arenatävling på hösten för klubbarna i Sydöstra Skånes idrottskrets. Målsättning: att årligen öka antalet deltagare och starter.


Nyårsloppet – årligt lopp över 5 resp 2,5 km på Slingan i Sandskogen. Hälften av intäkterna skänks till Barncancerfonden. Målsättning: 600 deltagare.


YIF genomför dessutom, på uppdrag av Skånes friidrottsförbund, så gott som årligen någon form av Skånskt mästerskap, till exempel 10 km landsvägslöpning, på uppdrag av Skånes friidrottsförbund.

 
Huvudsponsorer
Guldsponsorer
Silversponsorer
Bronssponsorer